Map screenshot

Saksbehandling

Ofte stilte spørsmål om Anleggsregisteret

Vi har samlet noen vanlige spørsmål knyttet til oppdatering av anleggsregisteret under. Klikk på relevant spørsmål for å se tilhørende svar og veiledning.

Hvordan er kommune-/fylkesreformen håndtert i Anleggsregisteret?

Vi forberedte maskinell håndtering av kommune-/fylkesreformen slik at dette kunne gå raskt ved nyttår. Dette er nå gjennomført uten problemer for de aller fleste kommuner og fylker, og anlegg/søknader.

Det vil være tilfeller som ikke lot seg håndtere maskinelt. Dette følger vi opp etterhvert som vi oppdager, eller blir meddelt feil. Særlig knytter dette seg til tidligere kommuner som ble delt opp, og/eller kommuner som byttet fylkestilhørighet*. Nedover på denne siden er det skrevet korte veiledninger til noen slike tilfeller.

Vi ber om forståelse for at det har vært varianter av sammenslåinger som ikke ble håndtert feilfritt, men vi løser disse sakene så snart som mulig.

Meld fra til Daniel Kristiansen i Kulturdepartementet (dakr@kud.dep.no) dersom noe er galt. NB! Kun til bruk for henvendelser om kommunesammenslåinger - generell hjelp til bruk går via fylkeskommunen som eventuelt videresender til teknisk support. Dette på grunn av kapasitet.

* Med byttet fylkestilhørighet menes eksempelvis ikke kommuner som byttet fra Buskerud til Viken (som omfatter tidligere Buskerud), men eksempelvis kommuner som byttet fra Oppland til Viken (som ikke omfatter tidligere Oppland).

Jeg har fått ny e-postadresse etter sammenslåingen og får ikke logget inn

Din gamle e-postadresse fungerer som innlogging helt til du endrer den selv. Derimot skal du ha fått oppdaterte, riktige tilganger til ny kommune allerede. Bruk samme e-postadresse og passord som før sammenslåingen. Du kan deretter endre selv ved å trykke på ditt navn øverst til venstre -> og velge innstillinger.

Din e-post er altså også brukernavn, så dersom du endrer e-postadresse i systemet blir dette ditt nye brukernavn for innlogging.

Min gamle kommune er i sin helhet slått sammen med en annen. Hva må jeg gjøre?

I utgangspunktet ingenting. Dersom din kommune i sin helhet er sammenslått med en annen, og den nye sammenslåtte kommunen tilhører det fylket som begge/alle tidligere kommuner tilhørte, skal i utgangspunktet alle anlegg og søknader være håndtert automatisk over i ny kommunestruktur.

Dersom den sammenslåtte kommunen består av kommuner som tidligere var del av ulike fylker, kan det være noen feil knyttet til hvilken fylkeskommune søknader er knyttet til. Dette skal i prinsippet være håndtert maskinelt, men meld fra ved feil.

Min gamle kommune delte seg opp, og arealet er nå fordelt på to eller flere nye kommuner. Hva må jeg gjøre?

Det var ikke mulig å maskinelt fange opp arealmessige oppdelinger av tidligere kommuner på en god måte. Det som da ble gjort er at alle anlegg og søknader ble flyttet til én (vilkårlig valgt) av de nye kommunene. For en del anlegg og søknader vil dette nødvendigvis være feil.

- En må manuelt endre stedstilhørighet og søknadstilknytning for de anleggene og søknadene som ligger feil.

Anlegg: Det enkelte anlegg (tidl. anleggsenhet) trenger ikke flyttes. Men en må flytte _stedene_ (tidl. anleggssted), altså nivået over det enkelte anlegg. Inne i fagsystemet, velg "Anleggsregister", "Sted" og filtrer fram aktuelle steder. Ved å markere sted og velge "Endre" nederst i bildet, kan en få opp et vindu hvor en endrer kommuneplassering. Når dette er gjort for et Sted, vil alle underliggende anlegg også oppdateres med ny kommune.

Søknader: Søknader fra 2019 og bakover skal ikke flyttes manuelt. Det er dog viktig at søknader for inneværende søknadsrunde (2020) flyttes til riktig kommune der anlegget faktisk ligger. Dette gjøres ved at man går inn i kontrollere-/endrebildet for en søknad (samme bilde som når man ordinært saksbehandler en søknad) og trykker knappen "Bytt kontrollerende kommune".

Om det ikke er endret fylkestilhørighet: Dersom du mangler tilgang til å oppdatere kommunetilhørighet for søknader eller anlegg, ta kontakt med fylkeskommunen som gir deg tilgang til både "fra" og "til" - kommune. Når du har fått slik tilgang kan du bytte mellom hvilken kommune du er logget inn som ved å trykke på navnet ditt øverst til venstre, velge "Innstillinger" og bytte "aktiv enhet". Du skal ha fått opp aktuelle kommuner som valg i en liste.

Om det er endret fylkestilhørighet: Dersom du mangler tilgang til å oppdatere kommunetilhørighet for søknader eller anlegg som må flyttes på tvers av fylker, ta kontakt med Daniel Kristiansen i Kulturdepartementet (dakr@kud.dep.no).